Remix Uni 3l - środek do mycia i dezynfekcji

43,05 zł Brutto

35,00 zł netto

Ilość

Szczegółowe informacje

Opis produktu

REMIX - UNI PLUS

 

Płyn do mycia i dezyfekcjni powierzchni, urządzeń i sprzętów (mających również kontakt z żywnością). Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych, wirusobójcze wobec wirusa adeno typ 5 i mysiego norowirusa.

Uwaga: Przed użyciem należy zapoznać się z załaczoną ulotką informacyjną.

Badania skuteczności REMIX-UNI plus wykonano zgodnie z normami:

PN-EN 1276:2010 -działanie bakteriobójcze;

PN-EN 1650+A1: 2013-08- działanie bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych;

PN-EN 13697: 2015-06- działanie bakteriobójcze i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych na powierzchniach nieporowatych;

PN-EN 14476:2013 +A1:2015- działanie wirósobójcze.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr PB 7385/18