Klimatyzatory

Pobierz ofertę w PDF

ZWROTY/REKLAMACJE

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dbając o najwyższą jakość usług, Konsument który zakupił produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu towarów.

Przedsiębiorcą zgodnie z art. 431 kc  "przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową” nie przysługuje prawo do zwrotu.

Termin 14 dni liczony jest od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie przedmiotu zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski al. Poznańska 70A 64-920 Piła)o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, drogą mailową lub faksem).

Możecie Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Od momentu wysłania do nas formularza odstąpienia od umowy macie Państwo 14 dni na dostarczenie sprzętu do firmy Gastro Centrum.

Po otrzymaniu zwracanych towarów oraz zweryfikowaniu ich kompletności- zwrócimy Państwu należną kwotę.

Jeśli rezygnujesz z całego zamówienia, zwrot obejmuje wartość towaru . Jeśli zaś z jednego  z zakupionych sprzętów – wartość tego towaru.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

Wszystkie sprzedawane przez nas towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad

W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, niezbędne jest niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem. Brak spisanego protokołu skutkuje uznaniem reklamacji jako bezzasadnej.

Reklamacje uwzględniamy na podstawie dowodu zakupu- faktury lub paragonu.

Każde zgłoszenie reklamacyjne rozpatrujemy w terminie 14 dni, a o jego wyniku poinformujemy Państwa drogą mailową.

 

Prosimy o składanie reklamacji/zwrotów poprzez formularz dostępny na tej stronie.